QE-Light odvrací krizi zatím, ale recese se blíží

Program BTFP přináší krátkodobou úlevu pro akciový trh, avšak dlouhodobé důsledky čekají za rohem

Americká ekonomika zaznamenává výrazné zpomalení, s meziročním tempem růstu HDP upraveným na sezónní vlivy klesajícím z 3,2 % ve třetím čtvrtletí na pouhých 1,1 % v prvním čtvrtletí tohoto roku. Přesto stále existuje rozpor mezi narativem Wall Street o měkkém přistání, kde inflace klesá v kontextu silného růstu, a druhým, přesnějším scénářem, kde inflace klesá kvůli recesi.

Růst peněžní zásoby se propadl z 27 % v roce 2021 na 4 % v březnu. Co tedy drží akciový trh nad vodou? Ať už tomu říkáme QE nebo QE-Light, americká centrální banka (Fed) vytiskla 400 miliard nových dolarů mezi 8. a 22. březnem. Guvernér Powell tak podpořil celý bankovní systém prostřednictvím svého programu Bank Term Funding Program (BTFP). Ten funguje jako QE krátkodobě tím, že bankám poskytuje potřebné rezervy. Avšak v dlouhodobém horizontu se nejedná o QE, protože nový bankovní úvěr je pouze půjčkou, která musí být splacena do jednoho roku s úroky.

Zvýšení úrokových sazeb působí s dlouhými a proměnlivými zpožděními. Nezapomeňme, že zvyšování sazeb začalo až v březnu minulého roku. Proto by 500 bazických bodů zvýšení sazeb během jednoho roku v kombinaci s QT mělo zásadně začít negativně ovlivňovat ekonomiku ještě před koncem tohoto roku. Program BTFP pouze oddalil tento proces. Nadcházející recese je patrná z inverzní výnosové křivky, klesajícího indexu předstihových ekonomických ukazatelů, negativního růstu peněžní zásoby, zpřísnění úvěrových standardů, vysoké inflace a klesajících reálných mezd.

Tisk rekordního množství peněz vede k rekordnímu zadlužení.

Rekordní bubliny aktiv přinášejí rekordní inflaci a když se Fed snaží inflaci bojovat, způsobuje to kolaps těchto bublin.

Nemusíme být pesimisté, abychom dnešní krizi srovnávali s celosvětovou finanční krizí (GFC) z roku 2008. Ve skutečnosti je dnešní přezadlužená ekonomika mnohem horší než kterékoliv jiné období s bublinami. Ve třech letech před GFC vzrostl celkový veřejný a soukromý dluh v USA o 27 %, tedy o 7,3 bilionu USD, z 26,2 bilionu na 33,5 bilionu USD. Celkový ne-financovní dluh jako procento HDP dosáhl 227 %. Dluhová situace, která dnes existuje, je horší než kdy jindy. Během posledních tří let celkový americký dluh vzrostl o 26 %, tedy o 14,4 bilionu USD, zatímco nominální dluh se zvýšil z 54,5 bilionu na 68,9 bilionu USD. Nejdůležitější je, že celkový ne-financovní dluh jako procento HDP je nyní na mnohem vyšších 263 %! Tento dluh vytvořil bezprecedentní a současné bubliny ve fixních příjmech, nemovitostech a akciích. Nejrestriktivnější monetární politika v historii tyto bubliny nenafoukne.

Pokud by Fed po kolapsu Signature Bank a Silicon Valley Bank nezaručil aktiva bank prostřednictvím programu BTFP, velká část amerického finančního systému by se již zhroutila jako Lehman Brothers.

Navzdory zárukám Fedu však akcie First Republic Bank klesly o 50 % na rekordní minimum a jsou o 93 % nižší oproti začátku roku. Troublé bance způsobuje stres útěk vkladů ve výši 102 miliard dolarů, který zatěžuje její bilanci oslabenou úročenými hypotékami poskytnutými bankám na Wall Street. Vedení oznámilo plán prodat až 100 miliard dolarů svých aktiv, což představuje zhruba polovinu celkových aktiv, aby získalo hotovost. Tento krok jistě vyvíjí další tlak na tyto aktiva, nejen na hypotéky s ultra nízkými úroky, jejichž jistina není splácena, ale i na všechny ostatní rizikové a nerozumné půjčky poskytnuté v rámci bankovního systému, když byla cena peněz nulová.

Problémy v bankovním systému tedy nejsou ojedinělé a vůbec nebyly vyřešeny.

Naopak, nastupující recese naznačuje, že teprve začínají.

V souhrnu, ekonomické ukazatele a aktuální situace na finančních trzích naznačují, že dnešní krize je mnohem závažnější než kdy dříve. Přestože se zdá, že program BTFP pomohl oddálit nejhorší dopady recese, dlouhodobější řešení problémů bankovního systému zůstává nejisté. Investoři a ekonomové by měli bedlivě sledovat vývoj na trzích a připravit se na možná další turbulence, které by mohly být způsobeny neudržitelným dluhem a dalšími rizikovými faktory.