II. Základy forexu: Forexová terminologie

Obchodování na forexovém trhu může být vzrušující a ziskové, ale také komplexní a náročné, zejména pro začátečníky. Základem úspěšného obchodování je hluboké porozumění základním pojmům a terminologii, která je specifická pro forexový trh. V tomto článku se zaměříme na klíčovou forexovou terminologii, která vám pomůže získat pevný základ pro další kroky v oblasti obchodování s měnami.

Pojmy, jako jsou měnový pár, bid, ask, spread a pákový efekt, jsou základní stavební kameny obchodování s měnami. Bez znalosti těchto základních pojmů bude obtížné úspěšně navigovat forexovým trhem a vytvářet efektivní obchodní strategie.

Při obchodování na forexovém trhu je také důležité rozumět pojmům, jako jsou lot, pip, margin, stop-loss a take-profit. Tyto pojmy představují základní jednotky, které se používají při měření a řízení rizika, určování velikosti obchodních pozic a realizaci zisků či omezení ztrát.

Různé typy obchodních příkazů, jako jsou tržní příkazy, limitní příkazy a stop příkazy, umožňují obchodníkům plánovat a provádět obchody podle svých strategií a požadavků na řízení rizika. Porozumění těmto různým typům příkazů je klíčové pro úspěch na forexovém trhu.

Níže si představíme základní termíny:

 • Měnový pár
  Měnový pár je základním pojmem na forexovém trhu a představuje dvě měny, které jsou vzájemně obchodovány. Měnový pár se skládá ze základní měny (první měna) a kotované měny (druhá měna). Například v páru EUR/USD je základní měna euro a kotovaná měna americký dolar.
 • Bid a Ask
  Bid a Ask ceny jsou klíčovými pojmy, které musíte znát při obchodování na forexovém trhu. Bid cena je cena, za kterou obchodník může prodat základní měnu, zatímco Ask cena je cena, za kterou obchodník může koupit základní měnu. Rozdíl mezi Bid a Ask cenou se nazývá spread.
 • Spread
  Spread je rozdíl mezi Bid a Ask cenou měnového páru. Je to náklad, který obchodníci platí brokerovi za provedení obchodu. Spready se mohou lišit v závislosti na likviditě trhu a volatilitě.
 • Páka (Leverage)
  Páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům otevírat obchody s vyšší hodnotou, než je hodnota jejich obchodního účtu. Páka zvyšuje potenciální zisky, ale také potenciální ztráty. Pákový efekt je často vyjádřen jako poměr, například 1:100, což znamená, že obchodník může otevřít pozici o 100krát vyšší hodnotě než hodnota jeho účtu.
 • Margin
  Margin je částka, kterou obchodník musí mít na svém účtu jako záruku pro otevření pákového obchodu. Margin je vyjádřena jako procento celkové hodnoty pozice. Například pokud je margin 1%, obchodník musí mít na svém účtu alespoň 1% hodnoty otevřené pozice.
 • Long a Short pozice
  Long a Short pozice jsou základními pojmy, které obchodníci používají při otevírání a zavírání obchodů na forexovém trhu. Long pozice znamená, že obchodník očekává, že základní měna posílí vůči kotované měně, a proto kupuje základní měnu s očekáváním, že ji později prodá za vyšší cenu. Short pozice znamená, že obchodník očekává, že základní měna oslabí vůči kotované měně, a proto prodává základní měnu s očekáváním, že ji později koupí za nižší cenu.
 • Take Profit a Stop Loss
  Take Profit a Stop Loss jsou typy pokynů, které obchodníci používají k řízení rizika a zajištění zisku. Take Profit je pokyn, který automaticky uzavře obchod, jakmile dosáhne určité úrovně zisku. Stop Loss je pokyn, který automaticky uzavře obchod, když dosáhne určité úrovně ztráty. Tyto pokyny pomáhají obchodníkům řídit rizika a chránit jejich investice.
 • Lot
  Lot je jednotka, která se používá k měření velikosti obchodu na forexovém trhu. Standardní lot je 100 000 jednotek základní měny, mini lot je 10 000 jednotek a mikro lot je 1 000 jednotek. Obchodování s menšími loty umožňuje obchodníkům ovládat riziko a přizpůsobit velikost svých obchodů svým potřebám.
 • Volatilita
  Volatilita je míra, která odráží rozsah cenových pohybů na trhu za určité období. Vyšší volatilita znamená, že ceny se pohybují v širších rozmezích, což může zvýšit potenciál pro zisk, ale také zvýšit riziko. Někteří obchodníci preferují obchodování v době vyšší volatility, zatímco jiní se soustředí na obchodování v době nižší volatility.
 • Pip
  Pip je zkratka pro “percentage in point” a představuje nejmenší možnou změnu ceny měnového páru. Obvykle je to 1/10000, což je 0,0001 pro většinu měnových párů, s výjimkou páru s japonským jenem, kde je to 0,01. Pipy jsou důležité pro měření zisku nebo ztráty v obchodě.
 • Swapy
  Swap je úrokový rozdíl mezi dvěma měnami, který se uplatňuje na otevřené pozice přes noc. Swap může být buď pozitivní nebo negativní, v závislosti na rozdílu mezi úrokovými sazbami měn v páru. Obchodníci, kteří drží pozice otevřené přes noc, obdrží nebo zaplatí swap podle toho, zda je pozice dlouhá nebo krátká.
 • Slippage
  Slippage je rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a cenou, za kterou obchod skutečně byl proveden. Slippage může nastat v důsledku rychlých cenových pohybů na trhu, když se provedení obchodu zpozdí. Slippage může být jak pozitivní, tak negativní, což znamená, že může obchodníkovi přinést větší zisk nebo ztrátu, než očekával.
 • Scalping
  Scalping je obchodní strategie, která spočívá v rychlém otevírání a zavírání obchodů s cílem získat malé zisky. Scalpeři obvykle vstupují a vystupují z trhu během několika minut nebo sekund a uskutečňují velké množství obchodů za den.
 • Technická analýza
  Technická analýza je metoda analýzy trhu, která se zaměřuje na studium cenových grafů a historických dat s cílem předpovědět budoucí cenové pohyby. Technická analýza zahrnuje použití grafických vzorů, indikátorů a oscilátorů k identifikaci trendů a potenciálních obchodních příležitostí.
 • Fundamentální analýza
  Fundamentální analýza je metoda analýzy trhu, která se zaměřuje na studium ekonomických, politických a sociálních faktorů, které ovlivňují hodnotu měny. Fundamentální analýza zahrnuje sledování makroekonomických ukazatelů,
 • Ekonomický kalendář
  Ekonomický kalendář je nástroj, který obchodníci používají k sledování důležitých ekonomických událostí a zpráv, které mohou ovlivnit trh. Ekonomický kalendář zobrazuje data a časy uvolnění důležitých ekonomických ukazatelů, jako jsou údaje o nezaměstnanosti, inflaci, úrokových sazbách a HDP. Obchodníci sledují tyto události, aby se přizpůsobili tržním podmínkám a vytvořili obchodní strategie.
 • Support a Resistance
  Support a Resistance jsou klíčové úrovně na cenovém grafu, kde se očekává, že se cena zastaví nebo se odrazí. Support je úroveň, na které se očekává, že cena najde podporu a nebude pokračovat v poklesu, zatímco resistance je úroveň, na které se očekává, že cena najde odpor a nebude pokračovat v růstu. Obchodníci používají support a resistance úrovně k identifikaci obchodních příležitostí a řízení rizika.
 • Market Order
  Market Order je pokyn k nákupu nebo prodeji měnového páru okamžitě za aktuální tržní cenu. Market Order je nejjednodušší typ pokynu a je často používán pro rychlé vstupy a výstupy z trhu.
 • Limit Order
  Limit Order je pokyn k nákupu nebo prodeji měnového páru za určitou cenu nebo lepší. Limit Order umožňuje obchodníkům stanovit předem cenu, za kterou chtějí otevřít nebo uzavřít pozici, a pokud je trh dosáhne této ceny, je pokyn automaticky proveden.
 • Stop Order
  Stop Order je pokyn k nákupu nebo prodeji měnového páru za určitou cenu, která je horší než aktuální tržní cena. Stop Order se často používá k zajištění zisku nebo omezení ztrát, když trh dosáhne určité úrovně.
 • Carry Trade
  Carry Trade je obchodní strategie, která spočívá v nákupu měny s vyšší úrokovou sazbou a současném prodeji měny s nižší úrokovou sazbou. Cílem carry trade je získat zisk z rozdílu mezi úrokovými sazbami dvou měn. Carry trade může být ziskový, ale také nese riziko zvýšené volatility.
 • Korelace
  Korelace je míra, která vyjadřuje vztah mezi dvěma měnovými páry nebo aktivy. Korelace může být pozitivní (když se obě aktiva pohybují ve stejném směru) nebo negativní (když se aktiva pohybují v opačných směrech). Obchodníci sledují korelace mezi měnovými páry, aby se vyhnuli přeexponování a spravovali riziko.
 • Breakout
  Breakout je průlom cenového grafu přes důležitou úroveň supportu nebo resistance. Breakout může signalizovat začátek nového trendu nebo zvýšení volatility. Obchodníci sledují breakouts, aby identifikovali obchodní příležitosti a předpověděli další cenový pohyb.
 • Consolidation
  Consolidation je období, kdy se trh pohybuje v úzkém cenovém rozmezí a nevykazuje žádný výrazný trend. Konsolidace může předcházet breakoutu nebo jiným významným cenovým pohybům. Obchodníci sledují konsolidaci, aby identifikovali potenciální obchodní příležitosti a přizpůsobili své strategie.
 • Trend
  Trend je směr, kterým se trh pohybuje. Trend může být vzestupný (býčí), když se ceny zvyšují, sestupný (medvědí), když se ceny snižují, nebo horizontální, když se ceny pohybují v úzkém rozmezí. Obchodníci sledují trendy, aby identifikovali obchodní příležitosti a vytvořili své obchodní strategie.
 • Overbought a Oversold
  Overbought a Oversold jsou technické ukazatele, které signalizují, že aktivum je pravděpodobně překoupeno (overbought) nebo přeprodáno (oversold) na základě nedávných cenových pohybů. Tyto ukazatele se často používají v rámci oscilátorů, jako je RSI (Relative Strength Index) nebo Stochastic Oscillator, aby pomohly obchodníkům identifikovat potenciální obchodní příležitosti.