Obchodní strategie forex

Obchodní strategie forex je konkrétní plán, který obchodníci používají k určení, kdy a jak obchodovat měnové páry na trhu forex.

Strategie se obvykle skládá z určitého souboru pravidel, která určují vstupní a výstupní body z obchodu, řízení rizik a další faktory, které mohou ovlivnit výkonnost obchodníků.

Existuje mnoho různých obchodních strategií forex, přiblížíme Vám základních 50:

Trendová strategie

Tato strategie se zaměřuje na sledování trendu a vstupuje do obchodu ve směru trendu. Obchodník může použít technickou analýzu, aby identifikoval trendy a nastavil vstupní a výstupní body.

Breakout strategie

Tato strategie se zaměřuje na identifikaci klíčových úrovní supportu a resistance a vstupuje do obchodu, když cena prolomí jednu z těchto úrovní. Obchodníci mohou použít technickou analýzu k identifikaci těchto úrovní a určení vstupních a výstupních bodů.

Strategie založená na korelaci

Tato strategie se zaměřuje na obchodování měnových párů, které jsou silně korelované. Obchodníci mohou použít fundamentální analýzu k identifikaci korelace mezi měnovými páry a poté obchodovat tyto páry ve směru korelace.

Strategie založená na cenových modelech

Tato strategie se zaměřuje na identifikaci určitých cenových modelů, jako jsou hlavy a ramena nebo trojúhelníky, a vstupuje do obchodu, když se cena pohybuje v určitém směru.

Strategie založená na oscilátorech

Tato strategie používá technické oscilátory, jako je například RSI, pro identifikaci překoupení nebo přeprodaných tržních podmínek. Obchodník může použít tyto signály k určení vstupních a výstupních bodů.

Strategie založená na hledání divergencí

Zaměřuje se na hledání rozdílů mezi cenovým pohybem a oscilátorem, jako je například MACD. Tyto divergence mohou signalizovat změny v tržním trendu a obchodníci je mohou použít k určení vstupních a výstupních bodů.

Strategie založená na breakoutu smyčky

Zaměřuje se na identifikaci smyček v cenovém grafu a vstupuje do obchodu, když cena prolomí jednu z těchto smyček. Obchodníci mohou použít technickou analýzu k identifikaci smyček a poté použít strategii breakoutu k vstupu do obchodu.

Strategie založená na fundamentální analýze

Tato strategie se zaměřuje na sledování ekonomických zpráv a událostí, jako je například zasedání centrální banky nebo vydání ekonomických dat. Obchodníci mohou použít tyto informace k identifikaci výhodných obchodních příležitostí.

Strategie založená na pozici obchodníka

Principem je obchodování měnových párů na základě pozice obchodníka. Obchodníci mohou například použít strategii carry trade, která využívá rozdílu v úrokových sazbách mezi dvěma měnami.

Strategie založená na robotickém obchodování

Využívá algoritmů a programování pro automatizaci obchodování. Obchodníci mohou použít předem nastavené obchodní signály a algoritmy pro vstup a výstup z obchodu.

Strategie založená na Fibonacciho retracementech

Tato strategie se zaměřuje na určení klíčových úrovní, kde může dojít k retracementu, tj. k návratu ceny k určitému bodu po trendovém pohybu. Obchodníci mohou použít Fibonacciho retracementy ke stanovení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Scalpingová strategie

Rychlé vstupy a výstupy z obchodů, které obvykle trvají jen několik minut. Obchodníci mohou použít technickou analýzu k identifikaci krátkodobých trendů a poté vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na rozmístění pozic

Tato strategie se zaměřuje na správné rozmístění pozic, aby se minimalizovala rizika a maximalizovaly zisky. Obchodníci mohou použít různé metody řízení rizik, jako je například nastavení stop loss nebo určení správné velikosti pozice.

Strategie založená na trendových liniích

Sledování trendových linií, které spojují vrcholy nebo dna cenového grafu. Obchodníci mohou použít tyto trendové linie k identifikaci trendů a nastavení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na objemu

Sledování objemu obchodů a využívá informací o tom, jaký objem byl nakoupen a prodán na trhu. Obchodníci mohou použít objem k identifikaci potenciálních trendů a následně vstoupit do obchodu.

Strategie založená na kombinaci několika indikátorů

Kombinuje několik technických indikátorů, jako je například SMA, RSI a MACD, aby vytvořila komplexní obchodní plán. Obchodníci mohou použít tyto indikátory k identifikaci vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na událostech

Obchodování na základě událostí, jako jsou například zprávy o hospodářském růstu, inflace nebo změny sazeb centrální banky. Obchodníci mohou využít fundamentální analýzu k určení, jaké události mohou mít vliv na trh a poté vstoupit do obchodu v souladu s těmito událostmi.

Strategie založená na obchodování s pomocí robotů

Používání algoritmů a umělé inteligence k automatickému obchodování na trhu. Obchodníci mohou použít roboty ke sledování trhu a rozhodování o vstupu a výstupu z obchodu na základě předem stanovených pravidel.

Strategie založená na obchodování v době zasedání centrální banky

Zaměřuje na obchodování měnových párů během zasedání centrální banky, kdy se očekávají rozhodnutí ohledně sazeb nebo jiných hospodářských opatření. Obchodníci mohou použít fundamentální analýzu k určení, jaké rozhodnutí by mohlo být přijato, a poté vstoupit do obchodu v souladu s těmito očekáváními.

Strategie založená na candlestickech

Tato strategie se zaměřuje na sledování candlestickových grafů, které ukazují ceny otevření, uzavření, výšky a nízkého bodu daného období. Obchodníci mohou použít candlestickové formace k identifikaci obratů a trendů a poté vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na Elliotově vlnové teorii

Určení vlnové struktury trhu a využívá pravidel a principů Elliotovy vlnové teorie. Obchodníci mohou použít tuto strategii k určení trendů a vlnových korekcí a poté vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí sentimentu trhu

Sleduje nálady trhu a používá informace o tom, zda jsou obchodníci spíše optimističtí nebo pesimističtí. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci příležitostí a rizik na trhu a poté vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí hladin podpory a odporu

Tato strategie se zaměřuje na identifikaci klíčových hladin podpory a odporu v cenovém grafu. Obchodníci mohou použít tyto hladiny k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování v době sezónních výkyvů

Sledování sezónních výkyvů na trhu a využívá informace o tom, jaké měnové páry nejčastěji posilují nebo oslabují v určitém období. Obchodníci mohou využít tuto strategii k identifikaci příležitostí a poté vstoupit do obchodu v souladu s těmito sezónními výkyvy.

Strategie založená na hedgingu

Zaměřuje se na minimalizaci rizik spojených s obchodováním tím, že obchodníci vytvářejí opačné pozice, aby se ochránili před nepříznivými pohyby trhu. Obchodníci mohou použít hedging k minimalizaci rizik a poté vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí divergencí

Sledování divergencí mezi cenou a technickými indikátory, jako je například RSI nebo MACD. Obchodníci mohou použít divergenci k identifikaci trendových obratů a následně vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí Bollingerových pásem

Sledování Bollingerových pásem, které ukazují, jak se cena pohybuje v rámci určitého rozmezí. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci příležitostí a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí korelace mezi měnovými páry

Tato strategie se zaměřuje na sledování korelace mezi měnovými páry a využívá informací o tom, jak se jednotlivé měnové páry navzájem ovlivňují. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci příležitostí a následně vstoupit do obchodu v souladu s těmito korelacemi.

Strategie založená na obchodování s pomocí 3D trendových linií

Zaměřuje na sledování 3D trendových linií, které umožňují obchodníkům vidět trh z více perspektiv. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a následně vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí obchodního plánu

Vytváření obchodního plánu a jeho dodržování. Obchodníci mohou vytvořit plán, který zahrnuje vstupní a výstupní body, rizikový management a další faktory, které ovlivňují obchodování.

Strategie založená na obchodování s pomocí psychologie

Zaměřuje se na psychologické faktory, jako jsou například emoční reakce na ztrátu nebo výhru. Obchodníci mohou využít psychologickou analýzu k řízení svých emocí a zlepšení svého obchodování.

Strategie založená na obchodování s pomocí Fibonacciho retracementů

Sledování Fibonacciho retracementů, které ukazují, jakým způsobem se cena mění v závislosti na cenovém trendu. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a následně vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí podpory a odporu

Sledování klíčových hladin podpory a odporu v cenovém grafu. Obchodníci mohou použít tyto hladiny k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí divergence na indikátoru CCI

Sledování divergence na indikátoru CCI (Commodity Channel Index). Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendových obratů a následně vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí objemových indikátorů

Zaměřuje na sledování objemových indikátorů, které ukazují, jaký objem je obchodován. Obchodníci mohou použít tyto indikátory k identifikaci trendů a následně vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí pivot bodů

Sledování pivot bodů, které ukazují, jak se cena mění v závislosti na cenovém trendu. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí price action

Tato strategie se zaměřuje na sledování cenové akce, která ukazuje, jak se cena pohybuje v čase. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí fundamentalní analýzy

Strategie se zaměřuje na sledování makroekonomických faktorů, jako jsou například úrokové sazby, inflace nebo politické události. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí harmonických vzorů

Identifikace harmonických vzorů v cenovém grafu, které ukazují, jak se cena pohybuje v závislosti na cenovém trendu. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí trendových čar

Tato strategie se zaměřuje na sledování trendových čar, které ukazují, jak se cena pohybuje v závislosti na cenovém trendu. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí oscilátorů

Sledování oscilátorů, jako je například Stochastic nebo RSI. Obchodníci mohou použít tyto oscilátory k identifikaci překoupení nebo přeprodanosti trhu a následně vstoupit do obchodu, pokud se cena pohybuje v jejich prospěch.

Strategie založená na obchodování s pomocí obchodních robotů

Tato strategie se zaměřuje na použití obchodních robotů nebo algoritmického obchodování k vytvoření obchodních signálů. Obchodníci mohou použít tyto roboty k identifikaci příležitostí a k automatickému vstupu do obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí harmonických oscilátorů

Identifikaci harmonických oscilátorů v cenovém grafu, které ukazují, jak se cena pohybuje v závislosti na cenovém trendu. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí obchodního výhledu

Strategie se zaměřuje na dlouhodobý obchodní výhled, který zahrnuje makroekonomické faktory a trendové analýzy. Obchodníci mohou použít tento výhled k identifikaci příležitostí a k vytváření obchodních plánů.

Strategie založená na obchodování s pomocí Bollingerových pásem

Tato strategie se zaměřuje na sledování Bollingerových pásem, které ukazují, jak se cena mění v závislosti na cenovém trendu. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí MACD

Tato strategie se zaměřuje na sledování MACD (Moving Average Convergence Divergence), který ukazuje, jak se cena pohybuje v závislosti na cenovém trendu. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci trendů a k určení vstupních a výstupních bodů z obchodu.

Strategie založená na obchodování s pomocí strategie Carry Trade

Tato strategie se zaměřuje na využití rozdílu v úrokových sazbách různých měn k získání zisku. Obchodníci mohou použít tuto strategii k vytváření pozic, které mají potenciál na dlouhodobý zisk.

Strategie založená na obchodování s pomocí obchodního sentimentu

Zaměřuje se na sledování obchodního sentimentu, který ukazuje, jak ostatní obchodníci nakupují nebo prodávají danou měnu. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci příležitostí a k vytváření obchodních plánů.

Strategie založená na obchodování s pomocí obchodování na zprávy

Obchodování na základě makroekonomických zpráv, jako jsou například HDP, inflace nebo rozhodnutí centrálních bank. Obchodníci mohou použít tuto strategii k identifikaci příležitostí a k vytváření obchodních plánů.

 

Každá obchodní strategie má své vlastní výhody a nevýhody a není jedna univerzální strategie, která by fungovala pro všechny obchodníky.

Obchodníci by měli pečlivě zvažovat své obchodní cíle a styl a vybrat si strategii, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a preference.