III. Technická analýza: Grafy, indikátory a formace

Technická analýza je zásadním nástrojem pro forexové obchodníky, který pomáhá předpovědět budoucí cenové pohyby na základě historických dat. Tento článek se zaměřuje na tři klíčové aspekty technické analýzy: grafy, indikátory a formace.

Grafy

Grafy jsou základním nástrojem technické analýzy, který pomáhá obchodníkům vizualizovat cenové pohyby měnových párů.

Existují tři hlavní typy grafů používané v technické analýze, pojďme se podívat na grafy aktálně u XAUUSD:

Lineární graf

Lineární graf zobrazuje časovou řadu cenových bodů spojených čarou. Tento graf je nejjednodušší a poskytuje rychlý přehled o celkovém trendu měnového páru.

Lineární graf je základní typ grafu používaný v technické analýze, který zobrazuje cenový pohyb finančního instrumentu, jako je měnový pár, akcie nebo komodita, prostřednictvím spojité čáry. Tato čára spojuje jednotlivé zavírací ceny za určité časové období, jako jsou minuty, hodiny, dny nebo týdny. Lineární grafy jsou jednoduché, snadno čitelné a poskytují rychlý přehled o celkovém trendu trhu.

Ačkoli lineární grafy nabízejí méně podrobností než jiné typy grafů, jako jsou svíčkové (candlestick) nebo sloupcové (OHLC) grafy, stále mohou být užitečné pro obchodníky, kteří chtějí sledovat dlouhodobé trendy nebo hledají zjednodušený pohled na trh. Lineární grafy jsou zvláště vhodné pro začátečníky, kteří se teprve seznamují s technickou analýzou a potřebují základní vizualizaci cenových pohybů.

Lineární graf

 

Sloupcový graf (OHLC)

Sloupcový graf, známý také jako OHLC (Open, High, Low, Close), zobrazuje otevírací, nejvyšší, nejnižší a zavírací cenu za každé období. Sloupcové grafy poskytují více informací než lineární grafy a umožňují obchodníkům lépe identifikovat cenové pohyby a formace.

Sloupcový graf se skládá z vertikálních čar, které reprezentují cenový rozsah pro každý časový úsek. Na každé vertikální čáře jsou vlevo a vpravo vodorovné zářezy. Vodorovný zářez vlevo představuje otevírací cenu, zatímco vodorovný zářez vpravo představuje zavírací cenu.

OHLC grafy jsou populární mezi technickými obchodníky, protože poskytují podrobnější pohled na cenové pohyby než lineární grafy a umožňují identifikovat klíčové úrovně supportu a resistance, stejně jako různé cenové vzory a formace. Navíc sloupcové grafy mohou být kombinovány s různými technickými indikátory a nástroji pro další analýzu trhu.

 

Svíčkový graf

Svíčkový graf je nejoblíbenějším typem grafu mezi forexovými obchodníky. Každá svíčka zobrazuje otevírací, nejvyšší, nejnižší a zavírací cenu za dané období. Barva svíčky indikuje, zda byl cenový pohyb během období kladný (zelená) nebo záporný (červená). Svíčkové grafy jsou vizuálně přitažlivé a umožňují snadno identifikovat různé formace a cenové vzory.

Svíčkový graf, známý také jako candlestick graf, zobrazuje cenový pohyb finančního instrumentu, jako je měnový pár, akcie nebo komodita, prostřednictvím svíček (candlesticks). Svíčkové grafy poskytují čtyři hlavní informace o ceně pro určitý časový úsek: otevírací cenu (Open), nejvyšší cenu (High), nejnižší cenu (Low) a zavírací cenu (Close). Svíčkové grafy nabízejí více detailů a vizuálních informací než lineární nebo sloupcové (OHLC) grafy.

Každá svíčka na grafu se skládá z těla (body) a knotů (shadows). Tělo svíčky reprezentuje rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou, zatímco knoty ukazují nejvyšší a nejnižší cenu za daný časový úsek. Svíčky mohou být různých barev, nejčastěji zelené (nebo bílé) pro svíčky s vyšší zavírací cenou než otevírací cenou (býčí svíčky) a červené (nebo černé) pro svíčky s nižší zavírací cenou než otevírací cenou (medvědí svíčky).

Svíčkové grafy jsou populární mezi technickými obchodníky, protože poskytují rychlý přehled o cenových pohybech a umožňují identifikovat klíčové úrovně supportu a resistance, stejně jako různé cenové vzory a formace, jako jsou různé typy svíčkových formací (např. hammer, doji, engulfing). Svíčkové grafy mohou být kombinovány s různými technickými indikátory a nástroji pro další analýzu trhu.

Indikátory

Indikátory jsou matematické výpočty, které se používají k analýze cenových a objemových dat. Existuje mnoho různých indikátorů, které lze rozdělit do následujících kategorií:

Trendové indikátory

Trendové indikátory pomáhají obchodníkům identifikovat směr a sílu trendu. Patří sem například klouzavé průměry (SMA a EMA), Parabolic SAR a ADX.

Oscilátory

Oscilátory se používají k identifikaci přeprodaných nebo překoupených podmínek na trhu, což může signalizovat potenciální obrat cenového pohybu. Mezi populární oscilátory patří Stochastický oscilátor, RSI (Relative Strength Index) a MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Objemové indikátory

Objemové indikátory analyzují obchodní aktivitu a mohou pomoci obchodníkům posoudit sílu trendu nebo potvrdit cenové pohyby. Příklady objemových indikátorů zahrnují OBV (On-Balance Volume) a Chaikin Money Flow.

Volatilitní indikátory

Volatilitní indikátory měří míru cenových výkyvů a mohou být užitečné pro identifikaci potenciálních průlomů nebo otočení trendu. Bollingerovy pásy a ATR (Average True Range) jsou příklady volatilitních indikátorů.

Formace

Formace jsou cenové vzory, které se opakují na trhu a mohou pomoci obchodníkům předpovědět budoucí cenové pohyby. Formace lze rozdělit do dvou hlavních kategorií:

Kontinuální formace

Kontinuální formace naznačují, že stávající trend pokračuje. Mezi běžné kontinuální formace patří vlajky, prapory a trojúhelníky.

Obratové formace

Obratové formace signalizují potenciální změnu v trendu. Mezi populární obratové formace patří hlava a ramena, dvojitá dno či vrchol a různé typy svíčkových formací, jako jsou býčí a medvědí zvratové svíčky.

Technická analýza je základním nástrojem pro forexové obchodníky, který jim umožňuje předpovědět budoucí cenové pohyby a najít optimální obchodní příležitosti. Zvládnutím grafů, indikátorů a formací budete schopni lépe navigovat na forexovém trhu a zvýšit své šance na úspěch. Pamatujte, že žádná technická analýza není stoprocentně přesná, a proto je důležité kombinovat technickou analýzu s řízením rizika a dalšími nástroji, jako je fundamentální analýza.

Jaký typ grafu je nejlepší pro technickou analýzu?
Neexistuje univerzálně nejlepší typ grafu, protože každý typ poskytuje různé informace. Lineární grafy jsou jednoduché a snadno čitelné, zatímco svíčkové a sloupcové (OHLC) grafy poskytují podrobnější informace o cenových pohybech. Mnoho obchodníků upřednostňuje svíčkové grafy pro jejich vizuální přitažlivost a schopnost rychle identifikovat cenové vzory.
Jaké jsou nejpopulárnější technické indikátory?
Mezi nejpopulárnější technické indikátory patří klouzavé průměry (SMA a EMA), RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) a Bollingerovy pásy. Výběr indikátoru záleží na obchodní strategii a preferencích obchodníka.
Jaký je rozdíl mezi oscilátory a trendovými indikátory?
Trendové indikátory jsou navrženy k identifikaci směru a síly trendu, zatímco oscilátory pomáhají obchodníkům identifikovat přeprodané nebo překoupené podmínek na trhu, které mohou signalizovat potenciální obrat cenového pohybu.
Mohu spolehnout pouze na technickou analýzu při obchodování?
Ačkoli technická analýza je užitečným nástrojem, neměli byste se spoléhat pouze na ni. Je důležité kombinovat technickou analýzu s fundamentální analýzou a řízením rizika, aby bylo možné provádět více informované a efektivnější obchodní rozhodnutí.
Jak často bych měl aktualizovat svou technickou analýzu?
Aktualizace technické analýzy závisí na vašem obchodním stylu a časovém rámci, ve kterém obchodujete. Pro intradenní obchodníky je důležité sledovat trh pravidelně a aktualizovat analýzu podle potřeby. Pro dlouhodobější obchodníky může být vhodné provádět analýzu na týdenní nebo měsíční bázi.
Jaký je rozdíl mezi technickou a fundamentální analýzou?
Technická analýza se zaměřuje na analýzu historických cenových a objemových dat, zatímco fundamentální analýza se zaměřuje na ekonomické, politické a sociální faktory, které ovlivňují hodnotu měnových párů. Technická analýza hledá cenové vzory a používá indikátory, zatímco fundamentální analýza se zaměřuje na makroekonomické události a zprávy, které mohou ovlivnit hodnotu měn.
Může technická analýza předpovědět budoucí cenové pohyby s 100% přesností?
Ne, žádná technická analýza není 100% přesná. Technická analýza pomáhá identifikovat pravděpodobné cenové pohyby na základě historických dat, ale trh může být ovlivněn nečekanými událostmi nebo změnami tržního sentimentu, které nelze předpovědět s jistotou.
Jak mohu zlepšit své dovednosti v technické analýze?
Praxe je klíčem k zlepšení dovedností v technické analýze. Studujte různé indikátory, grafy a formace a sledujte, jak se chovají na trhu. Vyzkoušejte různé kombinace indikátorů a strategií a zjistěte, co nejlépe funguje pro váš obchodní styl. Navíc se můžete přihlásit do kurzů nebo číst knihy a články o technické analýze, abyste získali hlubší porozumění.
Co je divergenci a jak ji mohu použít v technické analýze?
Divergence je situace, kdy se cenový graf a technický indikátor pohybují v opačných směrech. Divergence může signalizovat potenciální obrat trendu. Například, pokud cena dosáhne nových výšin, ale indikátor (např. RSI nebo MACD) nezaznamenává nové vrcholy, může to naznačovat oslabení trendu a možný obrat.
Jaký časový rámec bych měl použít pro technickou analýzu?
Výběr časového rámce závisí na vašem obchodním stylu a preferencích. Intradenní obchodníci často používají kratší časové rámce, jako jsou 1, 5 nebo 15 minut, zatímco dlouhodobější obchodníci mohou upřednostňovat časové rámce jako 4 hodiny, denní nebo týdenní grafy.
Jaký je nejlepší způsob, jak kombinovat technické indikátory?
Nejlepší kombinace technických indikátorů závisí na vašem obchodním stylu a strategii. Je důležité používat indikátory, které se vzájemně doplňují, a ne ty, které poskytují duplicitní signály. Můžete kombinovat trendové indikátory s oscilátory nebo objemovými indikátory, aby vám pomohly identifikovat potenciální obchodní příležitosti a potvrdit své analýzy.
Co je to support a resistance a jak je mohu identifikovat v technické analýze?
Support a resistance jsou klíčové úrovně, na kterých se cena obvykle zastaví nebo se otočí. Support je úroveň, kde se cena obvykle zastaví klesat a začne růst, zatímco resistance je úroveň, kde se cena obvykle zastaví růst a začne klesat. Support a resistance lze identifikovat pomocí horizontálních čar na grafu, které se táhnou přes minulé vrcholy a minima.