Strategie založená na hledání divergencí

Divergence jsou jedním z nejpopulárnějších a nejspolehlivějších nástrojů technické analýzy na forexovém trhu. Strategie založená na hledání divergencí se zaměřuje na rozdíly mezi cenovým grafem a indikátory, které mohou naznačovat budoucí pohyb trhu. V tomto článku se podrobně seznámíme s touto strategií a zjistíme, jak ji efektivně využít.

Co je to divergence?

Divergence je situace, kdy se cenový graf a technický indikátor pohybují v opačných směrech. To znamená, že když je cena v rostoucím trendu, indikátor může ukazovat pokles, a naopak. Divergence může signalizovat změnu trendu nebo oslabení současného trendu, což může být pro obchodníka důležitým signálem pro vstup nebo výstup z pozice.

Typy divergencí

Regulérní divergence

Tento typ divergence signalizuje možnou změnu trendu. Pokud je v rostoucím trendu, regulární divergence naznačuje možný pokles cen, zatímco v klesajícím trendu signalizuje možný růst cen.

Skrytá divergence

Na rozdíl od regulární divergence, skrytá divergence naznačuje pokračování současného trendu. Skrytá býčí divergence se objevuje v rostoucím trendu, když indikátor dosahuje vyšších minim, zatímco cena dosahuje nižších minim. Skrytá medvědí divergence se objevuje v klesajícím trendu, když indikátor dosahuje nižších maxim, zatímco cena dosahuje vyšších maxim.

Nejčastěji používané indikátory pro detekci divergencí

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD je oblíbeným indikátorem pro detekci divergencí, protože se zaměřuje na rozdíl mezi dvěma klouzavými průměry. Divergence mezi MACD a cenou může být silným signálem pro změnu trendu nebo oslabení současného trendu.

RSI (Relative Strength Index)

RSI je oscilátor, který měří rychlost a změnu cenových pohybů. RSI je často používán pro identifikaci divergencí, protože jeho hodnoty se pohybují mezi 0 a 100, což umožňuje snadné srovnání s cenovým grafem. Divergence mezi RSI a cenou může naznačovat slabost trendu nebo blížící se změnu trendu.

Jak obchodovat s divergencemi

Identifikace divergencí

Nejprve je třeba identifikovat divergenci mezi cenovým grafem a zvoleným indikátorem. Je důležité sledovat graf pravidelně a hledat signály regulárních či skrytých divergencí.

Stanovení vstupních a výstupních bodů

Po identifikaci divergence je důležité stanovit vhodný vstupní bod pro otevření pozice. V případě regulární divergence by obchodník měl otevřít pozici proti současnému trendu, zatímco u skryté divergence by měl otevřít pozici ve směru současného trendu. Výstupní body by měly být stanoveny na základě úrovní podpory a odporu, nebo pomocí technik řízení rizik, jako jsou stop-loss a take-profit.

Risk Management

Obchodování na základě divergencí, stejně jako jakákoliv jiná strategie, vyžaduje správnou správu rizik. Je důležité stanovit předem velikost pozice a úroveň stop-loss, aby byla zajištěna ochrana kapitálu.

Strategie založená na hledání divergencí může být velmi účinným nástrojem pro forexové obchodníky, pokud je správně použita. Je důležité pravidelně sledovat cenový graf a indikátory, abychom identifikovali divergenci, a pečlivě plánovat vstupní a výstupní body. Stejně tak je nezbytné dodržovat pravidla správy rizik, aby byla zajištěna ochrana kapitálu a dlouhodobý úspěch na trhu.