I. Základy forexu: Vstup do světa měnových trhů

Forex, zkratka pro “Foreign Exchange” (zahraniční směna), je globální trh, na kterém se obchoduje s měnami. S denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů dolarů je forex největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě. V tomto článku se podrobně seznámíme se základy forexového trhu, abychom poskytli pevný základ pro ty, kteří se chtějí pustit do obchodování s měnami.

Co je forexový trh?

Forexový trh je decentralizovaný trh, což znamená, že na rozdíl od akciových trhů, které mají centrální burzu, se obchodování na forexu uskutečňuje elektronicky prostřednictvím mezibankovního systému. Obchodníci na celém světě mohou provádět transakce 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, od nedělního večera až do pátečního večera (podle časových pásem).

Měnové páry

Na forexovém trhu se obchoduje s měnami ve formě měnových párů. Měnový pár se skládá ze dvou měn: základní měny a kótované měny. Například v měnovém páru EUR/USD je základní měna euro (EUR) a kótovaná měna americký dolar (USD). Když obchodujete s měnovým párem, nakupujete jednu měnu a prodáváte druhou.

Bid, Ask a Spread

Na forexovém trhu existují tři základní pojmy, které byste měli znát: bid, ask a spread.

 • Bid
  Bid je cena, za kterou trh je ochoten koupit základní měnu v měnovém páru. Jinými slovy, je to cena, za kterou prodáváte základní měnu.
 • Ask
  Ask je cena, za kterou trh je ochoten prodat základní měnu v měnovém páru. Jinými slovy, je to cena, za kterou kupujete základní měnu.
 • Spread
  Spread je rozdíl mezi bid a ask cenou. Spread je náklad, který obchodníci platí za provedení obchodu a zároveň zisk, který si připisují brokeři.

Zisk a ztráta na forexu

Zisk nebo ztráta na forexovém trhu závisí na tom, jak se hodnota měnového páru změní během doby, kdy jste do obchodu vstoupili a kdy jste z něj vystoupili. Obchodníci na forexu vydělávají peníze na změnách směnných kurzů měnových párů.

Pokud očekáváte, že hodnota základní měny vzroste oproti kótované měně, otevřete dlouhou (nákupní) pozici. Pokud naopak očekáváte, že hodnota základní měny poklesne oproti kótované měně, otevřete krátkou (prodejní) pozici.

Pákový efekt

Pákový efekt je finanční nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice na trhu s měnami, aniž by museli vložit celou hodnotu pozice. Páka zvyšuje potenciální zisky, ale také zvyšuje riziko ztrát.

Páka se obvykle udává jako poměr, například 1:100. To znamená, že obchodník může ovládat pozici o 100krát vyšší hodnotě než hodnota jeho vkladu. Při obchodování s pákou je důležité správně řídit riziko a používat správné nástroje pro řízení rizika, jako jsou stop-loss příkazy.

Historie forexového trhu

Forexový trh má své kořeny v potřebě směňovat měny mezi zeměmi pro obchod a investice. Ve starověku již obchodovali s měnami obchodníci z Persie, Řecka a Říma. V moderní době se forexový trh začal formovat v průběhu 20. století, zejména po zavedení zlatého standardu v roce 1944, který stanovil hodnotu měny vůči zlatu. Od té doby prošel trh mnoha změnami, které vedly k dnešnímu globálnímu a elektronickému trhu.

Struktura forexového trhu

Forexový trh je decentralizovaný, což znamená, že neexistuje jedna centrální burza, která by řídila veškerý obchod. Namísto toho se obchodování provádí prostřednictvím elektronické sítě bank, finančních institucí, brokerů a jednotlivých obchodníků. Trh je otevřen 24 hodin denně, 5,5 dní v týdnu, což umožňuje obchodníkům na celém světě obchodovat s měnami kdykoli během dne.

Účastníci forexového trhu

Na forexovém trhu se setkáváme s mnoha různými účastníky, kteří se podílejí na obchodování s měnami. Mezi hlavní účastníky patří:

 • Centrální banky
  Řídí měnovou politiku a intervenci na trhu a mají vliv na směnné kurzy.
 • Banky a finanční instituce
  Obchodují s měnami na vlastní účet nebo zastupují své klienty při uskutečňování mezinárodních obchodních transakcí.
 • Forexoví brokeři
  Poskytují obchodní platformy a nástroje pro jednotlivé obchodníky, aby mohli obchodovat s měnami.
 • Institucionální investoři
  Tito účastníci zahrnují hedge fondy, penzijní fondy a investiční společnosti, které obchodují s měnami za účelem diverzifikace portfolia nebo řízení rizika.
 • Maloobchodní obchodníci
  Jednotliví investoři, kteří obchodují s měnami za účelem spekulace na pohyby směnných kurzů.

Důvody pro obchodování na forexovém trhu

Existuje několik důvodů, proč lidé obchodují na forexovém trhu:

 • Spekulace
  Mnoho obchodníků se snaží vydělat peníze tím, že spekulují na pohyby směnných kurzů. Spekulanti otevírají pozice s očekáváním, že se směnný kurz pohne ve svůj prospěch, což jim umožní realizovat zisk.
 • Hedging
  Někteří obchodníci a investoři používají forexový trh k zajištění svých portfolií nebo obchodních transakcí před nepříznivými pohyby směnných kurzů.
 • Diverzifikace
  Institucionální investoři, jako jsou penzijní fondy a investiční společnosti, mohou obchodovat s měnami za účelem diverzifikace svých investičních portfolií.
 • Arbitráž
  Někteří obchodníci se snaží vydělat peníze tím, že využívají malých rozdílů v cenách měn mezi různými trhy nebo platformami.

Forexový trh představuje největší a nejlikvidnější finanční trh na světě, který je otevřený 24 hodin denně a nabízí obchodníkům a investořům mnoho příležitostí. Ať už se rozhodnete obchodovat na forexovém trhu za účelem spekulace, zajištění nebo diverzifikace, je důležité se seznámit s historií, strukturou a účastníky trhu, abyste měli dobrý základ pro vstup do světa měnových trhů.

Co znamená zkratka "forex"?
Forex je zkratka pro "Foreign Exchange", což v překladu znamená zahraniční směna. Forexový trh se týká obchodování s měnami.
Proč je forexový trh decentralizovaný?
Forexový trh je decentralizovaný, protože se obchodování neuskutečňuje na centrální burze, jako je tomu u akciových trhů. Místo toho probíhá obchodování elektronicky prostřednictvím mezibankovního systému.
Jak se obchoduje s měnovými páry?
Měnové páry jsou základním prvkem forexového trhu. Obchodování s měnovými páry zahrnuje nákup jedné měny a prodej druhé měny v rámci daného páru.
Proč je důležité znát bid, ask a spread?
Bid, ask a spread jsou základními pojmy na forexovém trhu, které ovlivňují náklady na obchodování. Bid a ask určují ceny nákupu a prodeje měnových párů, zatímco spread představuje náklad na provedení obchodu.
Jak zjistím, zda mám otevřít dlouhou nebo krátkou pozici?
Pokud očekáváte, že hodnota základní měny vzroste oproti kótované měně, otevřete dlouhou (nákupní) pozici. Pokud naopak očekáváte, že hodnota základní měny poklesne oproti kótované měně, otevřete krátkou (prodejní) pozici.
Co je to pákový efekt a jaký má vliv na obchodování?
Pákový efekt je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice na forexovém trhu, aniž by museli vložit celou hodnotu pozice. Páka zvyšuje potenciální zisky, ale také zvyšuje riziko ztrát.
Co je to demo účet a jaký má význam pro začátečníky?
Demo účet je forexový účet, který umožňuje obchodníkům trénovat obchodování na forexu bez rizika ztráty skutečných peněz. Demo účty poskytují virtuální kapitál a přístup ke skutečným tržním podmínkám, což umožňuje začátečníkům získat zkušenosti a naučit se obchodovat, aniž by riskovali svůj vlastní kapitál.
Co jsou měnové páry?
Měnové páry jsou základní jednotkou, ve které se obchoduje na forexovém trhu. Měnový pár se skládá ze dvou měn: základní měny a kótované měny. Při obchodování s měnovým párem nakupujete jednu měnu a prodáváte druhou.
Jak vydělávají obchodníci na forexu?
Obchodníci na forexu vydělávají peníze na změnách směnných kurzů měnových párů. Zisk nebo ztráta závisí na tom, jak se hodnota měnového páru změní mezi vstupem a výstupem z obchodu.
Kdo jsou hlavní účastníci forexového trhu?
Hlavní účastníci forexového trhu zahrnují centrální banky, banky a finanční instituce, forexové brokeři, institucionální investoři a maloobchodní obchodníci.
Proč lidé obchodují na forexovém trhu?
Důvody pro obchodování na forexovém trhu zahrnují spekulaci, hedging, diverzifikaci a arbitráž.
Co je spekulace na forexovém trhu?
Spekulace je proces, kdy obchodníci otevírají pozice s očekáváním, že se směnný kurz pohne ve svůj prospěch, což jim umožní realizovat zisk.
Co znamená hedging na forexovém trhu?
Hedging je strategie, kterou někteří obchodníci a investoři používají na forexovém trhu k zajištění svých portfolií nebo obchodních transakcí před nepříznivými pohyby směnných kurzů.
Jak může forexový trh přispět k diverzifikaci investičního portfolia?
Institucionální investoři, jako jsou penzijní fondy a investiční společnosti, mohou obchodovat s měnami za účelem diverzifikace svých investičních portfolií, což snižuje celkové riziko.
Co je arbitráž na forexovém trhu?
Arbitráž je strategie, při které obchodníci využívají malých rozdílů v cenách měn mezi různými trhy nebo platformami, aby dosáhli zisku.
Jaké jsou hlavní rizika spojená s obchodováním na forexovém trhu?
Hlavní rizika spojená s obchodováním na forexovém trhu zahrnují tržní riziko, pákový efekt, protistranné riziko, likviditní riziko a riziko spojené s nedostatkem regulace a ochrany investorů.
Jak mohou maloobchodní obchodníci obchodovat na forexovém trhu?
Maloobchodní obchodníci mohou obchodovat na forexovém trhu prostřednictvím forexových brokerů, kteří poskytují obchodní platformy a nástroje pro jednotlivé obchodníky.
Jaký je rozdíl mezi dlouhou a krátkou pozicí na forexovém trhu?
Dlouhá pozice je otevřena, když obchodník očekává, že hodnota základní měny vzroste oproti kótované měně. Krátká pozice je otevřena, když obchodník očekává, že hodnota základní měny poklesne oproti kótované měně.