Index S&P 500

Index S&P 500, známý též jako Standard & Poor’s 500 Index, představuje zásadní ukazatel pro stav akciového trhu v USA a to díky své komplexnosti a odrazu výkonnosti amerických firem.

Složený z 500 předních veřejně obchodovaných společností v USA, poskytuje přesný obraz o tom, jak se daří americkému akciovému trhu.

Hlavní body k pochopení

  • S&P 500 zahrnuje 500 předních amerických veřejně obchodovaných společností, s hlavním důrazem na tržní kapitalizaci.
  • Index byl spuštěn v roce 1957 ratingovou agenturou Standard and Poor’s.
  • S&P 500 je tzv. float-weighted index, což znamená, že tržní kapitalizace společností v indexu je upravena podle počtu akcií dostupných pro veřejné obchodování.
  • Díky své hloubce a diverzitě je S&P 500 považován za jeden z nejlepších ukazatelů velkých amerických akcií a celého akciového trhu.
  • Přestože nemůžete přímo investovat do S&P 500, protože je to index, můžete investovat do jednoho z mnoha fondů, které jej využívají jako benchmark a sledují jeho složení a výkon.

Jak funguje vážení ve S&P 500?

Váha každé společnosti v indexu S&P 500 je určena poměrem tržní kapitalizace dané společnosti k celkové tržní kapitalizaci indexu. Čím větší tržní kapitalizaci společnost má, tím větší váhu v indexu zaujímá.

Další indexy S&P

Index S&P 500 je součástí rodiny indexů S&P Global 1200. Dalšími indexy jsou například S&P MidCap 400 pro středně kapitalizované společnosti a S&P SmallCap 600 pro malé společnosti. Tyto tři indexy dohromady pokrývají 90% celkové americké tržní kapitalizace v rámci indexu známého jako S&P Composite 1500.

S&P 500 versus konkurence

S&P 500 se může srovnávat s dalšími benchmarky, jako je Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq, Russell indexy či fondem Vanguard 500. Každý z nich má své specifické charakteristiky a využití, ať už jde o počet zastoupených společností, vážení, nebo cílovou skupinu.

 

Přestože je S&P 500 jen jedním z mnoha indexů, které lze využít pro sledování a investování do trhu, je považován za jedno z nejlepších měřítek amerického akciového trhu. Jeho široká základna společností a tržně kapitalizační vážení dává investorům ucelený pohled na celkovou výkonnost amerického akciového trhu. Proto je tento index často využíván jako základ pro investiční produkty a strategie.

Co je S&P 500?
S&P 500 je index skládající se z 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností. Poskytuje pohled na výkonnost amerického akciového trhu.
Kdo vytvořil S&P 500?
S&P 500 byl vytvořen ratingovou agenturou Standard & Poor's v roce 1957.
Jak je S&P 500 vážený?
S&P 500 je vážený podle tržní kapitalizace. Čím větší tržní kapitalizace společnosti má, tím větší váhu v indexu zaujímá.
Co je tržní kapitalizace?
Tržní kapitalizace je hodnota společnosti na trhu, vypočtená vynásobením aktuální ceny akcie počtem všech vydavých akcií.
Můžu investovat přímo do S&P 500?
Přímo do indexu S&P 500 investovat nelze, ale je možné investovat do fondů, které tento index sledují.
Jaké jsou další indexy od Standard & Poor's?
Další indexy od Standard & Poor's zahrnují S&P MidCap 400 pro středně kapitalizované společnosti a S&P SmallCap 600 pro malé společnosti.
Jak se S&P 500 srovnává s DJIA?
S&P 500 je širší a diverzifikovanější než DJIA, který zahrnuje pouze 30 velkých amerických společností. S&P 500 je tak považován za přesnější ukazatel výkonnosti trhu.
Jak se S&P 500 srovnává s Nasdaq?
Zatímco S&P 500 zahrnuje široké spektrum průmyslových odvětví, Nasdaq je silně orientovaný na technologické a růstové společnosti.
Jaký vliv mají jednotlivé společnosti na výkonnost S&P 500?
Vliv jednotlivých společností na výkonnost S&P 500 je odvislý od jejich tržní kapitalizace. Společnosti s vyšší tržní kapitalizací mají na výkonnost indexu větší vliv.
Jaký je průměrný výnos S&P 500?
Průměrný roční výnos S&P 500 se v historii pohyboval kolem 10% (s úpravou inflace), ale to se může měnit v závislosti na aktuálních tržních podmínkách.
Co jsou ETF fondy sledující S&P 500?
ETF fondy sledující S&P 500 jsou fondy, které se snaží replikovat výkonnost S&P 500 tím, že drží stejné akcie v stejném poměru.
Proč je S&P 500 považován za benchmark?
S&P 500 je považován za benchmark, protože je široce diverzifikovaný a zahrnuje velké množství amerických společností z různých odvětví.
Které společnosti jsou zahrnuty v S&P 500?
S&P 500 zahrnuje největší americké veřejně obchodované společnosti z různých odvětví. Seznam se mění v závislosti na tržní kapitalizaci a dalších kritériích.
Jak mohu sledovat výkonnost S&P 500?
Výkonnost S&P 500 lze sledovat na mnoha finančních webech a platformách, jako jsou Yahoo Finance, Google Finance nebo Bloomberg.
Jaké jsou nevýhody investování do fondů sledujících S&P 500?
Hlavní nevýhoda je, že tyto fondy nejsou aktivně spravované, takže nepřizpůsobují své portfolio v reakci na změny na trhu.
Co znamená, když se říká, že S&P 500 "předčil" trh?
Když se říká, že S&P 500 "předčil" trh, znamená to, že výkonnost S&P 500 byla lepší než výkonnost ostatních akciových indexů nebo fondů.
Co je bearish a bullish trh v kontextu S&P 500?
Bearish trh znamená, že se očekává pokles hodnoty S&P 500, zatímco bullish trh znamená, že se očekává jeho růst.
Co se stane, když společnost opustí S&P 500?
Když společnost opustí S&P 500, je nahrazena jinou společností, která splňuje kritéria pro zařazení do indexu.
Jak je možné, že S&P 500 zahrnuje více než 500 akcií?
I když název S&P 500 naznačuje, že index zahrnuje přesně 500 akcií, v některých případech může zahrnovat více akcií kvůli různým třídám akcií některých společností.