FED – Federální rezervní systém: Centrální bankovní systém Spojených států amerických

Americký Federální rezervní systém, známý také jako Fed, je centrální bankovní systém Spojených států. Jedná se o jednu z nejvlivnějších finančních institucí na světě. Tento systém byl založen s cílem zajistit zemi bezpečný, pružný a stabilní měnový a finanční systém.

Fed je tvořen sedmičlenným správním orgánem, který je jmenován prezidentem a schválen Senátem. Kromě toho existuje 12 regionálních Federálních rezervních bank, každá se svým prezidentem a zodpovědností za určitý geografický region USA.

Hlavní povinnosti Fedu zahrnují provádění národní měnové politiky, dohled nad bankami a udržování finanční stability. V rámci těchto povinností se Fed zaměřuje na dosažení stabilních cen a maximálního trvalého zaměstnání.

Fed byl založen na základě Zákona o federální rezervě, který podepsal prezident Woodrow Wilson 23. prosince 1913. Jeho založení bylo vyvoláno opakovanými finančními panikami, které postihovaly americkou ekonomiku během předchozího století a vedly k vážným ekonomickým narušením v důsledku selhání bank a krachů podniků.

Fed je nezávislá instituce, jejíž rozhodnutí nemusí být schválena prezidentem nebo jiným vládním činitelem. Přesto je podřízen dohledu Kongresu a musí pracovat v rámci vládních ekonomických a fiskálních politik.

Jedním z nejdůležitějších orgánů Fedu je Federal Open Market Committee (FOMC), který je zodpovědný za měnovou politiku a řízení peněžní zásoby země. FOMC zahrnuje členy správního orgánu Fedu, prezidenta Federální rezervní banky v New Yorku a prezidenty čtyř dalších regionálních federálních rezervních bank, kteří zasedají v rotujícím systému.

Ačkoli americké ministerstvo financí vydává mince, Fed tiskne a spravuje papírové peníze. Fed v současné době vydává bankovky v hodnotách 1, 5, 10, 20, 50 a 100 dolarů. Nejvyšší nominální hodnota federální rezervní bankovky kdy vydané pro veřejný oběh byla bankovka v hodnotě 10 000 dolarů.

Fed má klíčovou roli ve stanovování úrokových sazeb. Tyto sazby ovlivňují úrokové sazby na úvěry a půjčky v celé zemi, což má dopad na spotřebitele, podniky a ekonomiku jako celek. Fed má implicitní cílovou míru inflace 2%. Úrokové sazby a měnová politika jsou nastaveny tak, aby dosáhly této míry inflace a zajistily cenovou stabilitu a hospodářský růst.

Na rozdíl od Kongresu a ministerstva financí Fed nesbírá daně. Jeho hlavním úkolem je provádění měnové politiky a dohled nad bankovním systémem. Federální daně jsou schvalovány a vybírány Kongresem prostřednictvím federální agentury Internal Revenue Service (IRS). Státní a místní daně jsou vybírány jednotlivými státy nebo městy.

Celkově je Fed nezbytnou součástí amerického finančního systému, která zajišťuje stabilitu a růst ekonomiky. Jeho nezávislost a schopnost koordinovat úsilí s vládními orgány a dalšími centrálními bankami na celém světě umožňují efektivní řízení měnové politiky a reakci na měnící se hospodářské podmínky.