Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka (ECB) sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu hraje klíčovou roli ve stabilizaci eurozóny a ovlivňování forexového trhu. Založená v roce 1998 Smlouvou z Amsterodamu, má ECB za úkol dohlížet na měnovou politiku celé eurozóny, která zahrnuje 19 členských zemí.

Hlavním cílem ECB je udržovat cenovou stabilitu, což zahrnuje kontrolu inflace, Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) a směnný kurz eura. Pro dosažení tohoto cíle ovlivňuje ECB krátkodobou úrokovou sazbu v eurozóně. Cílová úroková sazba, kterou stanovuje ECB, je pod 2 % nebo blízko této hodnoty. Při rozhodování o měnové politice se ECB zaměřuje především na inflaci, ale rovněž bere v úvahu HDP a míru nezaměstnanosti.

Když inflace překročí 2 %, ECB může zvýšit úrokovou sazbu, čímž omezí hospodářský růst v eurozóně a sníží inflaci. Naopak, pokud nezaměstnanost roste a ekonomika zpomaluje, může se ECB rozhodnout snížit úrokové sazby, čímž podpoří hospodářství a růst zaměstnanosti.

ECB má důležitou úlohu ve zajišťování finanční stability eurozóny

V době krize může poskytnout likviditu systému, a to buď nákupem dluhopisů na volném trhu, nebo snížením úrokových sazeb na extrémně nízké úrovně, což pomáhá zadluženým subjektům splácet své závazky.

Změny v očekávání úrokových sazeb mohou ovlivnit hodnotu eura. Obchodníci by měli mít na paměti, že měny obvykle získávají na hodnotě, když se zvyšují očekávání úrokových sazeb a to nejen díky zvýšení nominálních úrokových sazeb. Například, pokud ECB nechá úrokové sazby beze změny, ale sdělí trhu, že očekává další zvýšení úrokových sazeb v budoucnu, hodnota eura pravděpodobně poroste.

Kvantitativní uvolňování (QE)

Kvantitativní uvolňování má na euro podobný efekt jako změny úrokových sazeb. Kvantitativní uvolňování zahrnuje nákup cenných papírů na volném trhu centrální bankou s cílem stimulovat ekonomiku a přidat likviditu do finančního systému. Obvykle se tak děje pouze v době finanční krize. Zvýšené kvantitativní uvolňování snižuje hodnotu eura, protože zvyšuje množství peněz v oběhu.

ECB snižuje úrokové sazby, když se snaží stimulovat ekonomiku (HDP), a zvyšuje je, když chce omezit inflaci způsobenou ekonomikou provozovanou nad její potenciál (přehřátí). Nižší úrokové sazby stimulují ekonomiku několika způsoby:

  • Firmy si mohou půjčovat peníze a investovat do projektů, které přinesou vyšší výnos než riziková úroková sazba.
  • Při nižších úrokových sazbách se akciový trh ocení, což vede ke zvýšení hodnoty akcií a tzv. efektu bohatství.
  • Lidé investují své peníze do ekonomiky (akcií a jiných aktiv) místo toho, aby je drželi na účtech s nízkými úrokovými sazbami.

Strategie obchodování s ohledem na změny úrokových sazeb ECB vyžaduje sledování tržních očekávání a porovnání s aktuálními výsledky, což může vést k apreciaci či deprecianci měny.
Obchodníci mohou tyto informace využít k předpovědi, zda se měna pravděpodobně zhodnotí nebo znehodnotí, a jak ji obchodovat.

Hlavní poznatky o ECB a obchodování na forexu

  • Evropská centrální banka má zásadní vliv na hodnotu eura.
  • Euro se obvykle zhodnocuje nebo znehodnocuje v závislosti na změnách očekávání úrokových sazeb, nikoli jen na skutečných změnách.
  • Kvantitativní uvolňování má na euro podobný účinek jako změny úrokových sazeb. Změny v očekávání kvantitativního uvolňování budou mít vliv na euro.
  • Růst inflace neznamená, že ECB zvýší úrokové sazby automaticky. Záleží na rovnováze mezi hospodářským růstem a inflací. ECB zvýší úrokové sazby, pokud je inflace blízko, na nebo nad cílovou úrovní – hlavním mandátem ECB je udržovat cenovou stabilitu (inflaci).

Pro úspěšné obchodování na forexu je důležité sledovat základní ekonomické ukazatele a data, včetně projevů centrálních bank a informací o úrokových sazbách. 

Dále doporučujeme seznámit se s rolí centrálních bank na forexovém trhu a zasahování centrálních bank. S těmito informacemi budete lépe připraveni na obchodování na základě očekávání a rozhodnutí ECB a dalších centrálních bank.