Japonské státní dluhopisy (JGB)

Japonský státní dluhopis (JGB) je dluhopis vydávaný japonskou vládou. Vláda na dluhopis vyplácí úroky až do data splatnosti. V den splatnosti je celá cena dluhopisu vrácena držiteli dluhopisu. Japonské státní dluhopisy hrají klíčovou roli na japonském finančním trhu s cennými papíry.

Klíčové informace k japonským státním dluhopisům

  • Japonské státní dluhopisy (JGB) jsou dluhopisy vydávané japonskou vládou a staly se klíčovou součástí snah centrální banky zvýšit inflaci.
  • Existují tři hlavní typy JGB – obecné dluhopisy, dluhopisy Fiskálního investičního a úvěrového programu (FILP) a dotační dluhopisy.
  • JGB jsou podobné americkým pokladničním poukázkám, protože jsou zárukou národní vlády a nízkého rizika.

Porozumění japonským státním dluhopisům (JGB)

Japonské státní dluhopisy (JGB) mají různé splatnosti od 2 do 40 let. Pevné kupónové platby jsou stanoveny v době emise a jsou vypláceny na pololetní bázi až do doby splatnosti cenného papíru.

Jsou čtyři druhy japonských státních dluhopisů (JGB):

  1. Obecné dluhopisy, jako jsou dluhopisy na financování staveb a dluhopisy na financování dluhu.
  2. Dluhopisy Fiskálního investičního a úvěrového programu (FILP), které lze použít na získání prostředků pro investice Fiskálního úvěrového fondu.
  3. Rekonstrukční dluhopisy.
  4. Refinancovací dluhopisy.

V důsledku agresivních monetárních kroků BoJ došlo v posledních letech k poklesu likvidity na trhu s JGB. Od roku 2013 začala BoJ nakupovat miliardy dolarů japonských státních dluhopisů, čímž zahltila ekonomiku hotovostí v úsilí o zvýšení nízké roční míry inflace směrem k cíli 2%.

Banka Japonska implementovala v roce 2016 kontrolu výnosové křivky, aby udržela výnos svých desetiletých JGB na nule a zvýšila rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami.

Japonské státní dluhopisy jsou podobné americkým pokladničním poukázkám, protože jsou zárukou národní vlády a nízkého rizika. JGB jsou atraktivní pro investory s nízkým rizikem a užitečné pro investory s vyšším rizikem jako způsob vyvážení rizikového faktoru jejich portfolia. Mají vysokou úroveň kreditu a likvidity, což ještě zvyšuje jejich popularitu.
Cena a výnos, za které se JGB obchodují, slouží jako benchmark, podle kterého se oceňují ostatní, rizikovější dluhy v zemi.