Purchasing Managers’ Index (PMI)

Purchasing Managers Index (PMI) je důležitým indikátorem pro posouzení zdraví celosvětové ekonomiky. PMI je založen na průzkumech mezi manažery nákupu a je sestavován společností S&P Global pro více než 40 zemí světa. Data PMI poskytují vhled do ekonomických ukazatelů, jako jsou HDP, inflace, exporty, využití kapacity, zaměstnanost a zásoby.

PMI se považuje za předstihový indikátor, který pomáhá analytikům a ekonomům předvídat měnící se ekonomické trendy. Výsledky PMI jsou často zveřejňovány s několikaměsíčním předstihem oproti srovnatelným oficiálním údajům.

Index PMI měří podmínky v různých odvětvích, jako je výroba, služby, stavebnictví a maloobchod. PMI je vytvořen na základě průzkumů mezi výkonnými manažery soukromých společností, obsahuje hlavní číslo, které indikuje celkové zdraví ekonomiky  a dílčí indikátory, které poskytují další informace o klíčových ekonomických faktorech.

V PMI průzkumu jsou zahrnuty otázky týkající se výstupu, nových objednávek, zaměstnanosti, nákladů, prodejních cen, exportu, nákupní aktivity, výkonu dodavatelů, objednávkových zásob a zásob vstupů a hotových výrobků.

PMI jsou pro různá odvětví, jako jsou služby, stavebnictví a maloobchod. Je využíván pro předvídání změn v ekonomických trendech oficiálních údajů, jako je HDP.

Služby PMI byly zavedeny v roce 1996 společností S&P Global, aby doplnily stávající výrobní PMI. Služby PMI zahrnují finanční služby, spotřebitelské služby a všechny ostatní obchodní služby.

Celosvětový PMI, známý také jako Global Purchasing Managers’ Index, je odvozen z odpovědí na měsíční dotazníky zasílané společnostem ve výrobním a služebním sektoru ve více než 40 zemích, které dohromady představují 89 % celosvětového HDP. Globální PMI údaje pro výrobu a služby jsou vypočítány vážením jednotlivých zemských indexů pomocí národních vah HDP pro výrobu a služby.

Většina průzkumů PMI je publikována společností S&P Global, která zajistí konzistentní standardy průzkumů na celosvětové úrovni. PMI údaje jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím předplatného u S&P Global.

PMI pro výrobu je ekonomický indikátor založený na průzkumu, který poskytuje aktuální informace o podmínkách v odvětví výroby. Hlavní indikátor PMI pro výrobu je vážený průměr pěti otázek z průzkumu, kterými jsou nové objednávky, výstup, zaměstnanost, dodací lhůty dodavatelů a zásoby nákupu zboží.

Kompozitní PMI je vážený průměr PMI pro výrobu a služby pro danou zemi nebo ekonomiku, který je vytvořen společností S&P Global. Váhy jsou odvozeny z oficiálních údajů týkajících se příspěvku každého sektoru k HDP (přidané hodnotě).

Flash PMI je předběžný odhad PMI, který je zveřejňován S&P Global zhruba týden před konečným zveřejněním PMI dat. Flash PMI je založen na 85 % – 90 % celkových odpovědí získaných v průzkumu PMI každý měsíc.

Význam PMI spočívá v jeho schopnosti poskytovat přesný a aktuální vhled do zdraví ekonomiky a měnících se ekonomických trendů. PMI údaje jsou využívány finančními a korporátními profesionály k lepšímu porozumění směru, kterým se ekonomiky a trhy ubírají, a k odhalení příležitostí.