JOLTS: Význam a přehled

Průzkum pracovních míst a fluktuace zaměstnanců, známý jako JOLTS, je měsíční zpráva amerického Úřadu pro statistiku práce (BLS), která sleduje volná pracovní místa a změny v zaměstnání, včetně počtu dobrovolně končících zaměstnanců.

JOLTS je důležitým ukazatelem pro porozumění stavu pracovního trhu a fluktuaci zaměstnanců. V tomto článku se zaměříme na následující aspekty:

Co je JOLTS a jaký je jeho význam?

JOLTS je měsíční zpráva, která sleduje volná pracovní místa a změny v zaměstnání v USA. Je založen na průzkumu více než 20 000 podniků a vládních úřadů. JOLTS poskytuje podrobné informace o poptávce po pracovní síle, což pomáhá porozumět stavu ekonomiky.

Jaké informace zahrnuje JOLTS?

JOLTS zahrnuje údaje o volných pracovních místech, počtu najatých zaměstnanců a odchodech ze zaměstnání. Odchody ze zaměstnání jsou rozděleny do tří kategorií: dobrovolné rezignace, propouštění a jiné odchody, jako jsou odchody do důchodu nebo úmrtí.

Proč je JOLTS důležitý pro sledování ekonomiky?

JOLTS je důležitým ukazatelem stavu pracovního trhu a ekonomiky jako celku. Poskytuje informace o poptávce po pracovní síle a fluktuaci zaměstnanců. JOLTS data pomáhají ekonomům, analytikům a politikům lépe porozumět stavu ekonomiky, což umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí o hospodářské politice a plánování.