FDIC: Jak funguje pojištění vkladů v bankách a jak to ovlivňuje vaše peníze

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) je vládní agentura, která zajišťuje ochranu vkladů klientů v případě selhání banky nebo spořitelny. Vytvořena byla během Velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století, aby podpořila důvěru ve finanční systém a zabránila masovým výběrům z bank, tzv. “běhům na banky”. FDIC pojišťuje vklady až do výše 250 000 dolarů na jednoho vkladatele, pokud je daná finanční instituce členem FDIC.

Příklady pojištění vkladů FDIC

Příklad 1:
Máte 200 000 dolarů na spořicím účtu a 100 000 dolarů na termínovaném vkladu (CD). V tomto případě je nepojištěných 50 000 dolarů.

Příklad 2:
Pokud má pár 500 000 dolarů na společném účtu a 250 000 dolarů na způsobilém důchodovém účtu, celých 750 000 dolarů je kryto FDIC, protože každý ze spoluvlastníků má na společném účtu krytý svůj podíl, a důchodový účet je jiná kategorie účtu.

FDIC nabízí užitečný interaktivní nástroj, který umožňuje zkontrolovat, zda jsou vaše aktiva kryta.

Co FDIC pojišťuje

Běžné účty, spořicí účty, termínované vklady (CD) a peněžní tržní účty jsou obecně zcela kryty FDIC. Pojištění se vztahuje také na individuální důchodové účty (IRA), ale pouze na části, které odpovídají výše uvedeným typům účtů. Kryty jsou také společné účty, zrušitelné a nezrušitelné důvěrné účty, zaměstnanecké benefitní plány a korporátní, partnerské a nezakorporované účty sdružení.

Pokud máte více než 250 000 dolarů vložených v jednom typu účtu u jedné banky, může být nutné rozložit vaše aktiva mezi více bank, abyste zajistili plné krytí FDIC.

FDIC nepojišťuje produkty jako vzájemné fondy, anuity, životní pojistky, akcie ne bo dluhopisy. Obsah trezorových boxů také není kryt FDIC. Pokladniční šeky a platební poukázky vystavené selhávající bankou zůstávají plně kryty FDIC.

Způsobilé obchodní účty od korporací, partnerství, společností s ručením omezeným nebo nezakorporovaných organizací v bance jsou také kryty FDIC.

Podání nároku u FDIC

Klient může podat nárok u FDIC již druhý den po selhání banky nebo spořitelny. Žádost lze podat online prostřednictvím webových stránek FDIC. Voláním na číslo 877-275-3342 (1-877-ASKFDIC) mohou zákazníci bank získat osobní pomoc zdarma.

Upozorňujeme, že FDIC pojistí pouze proti selhání bank. Případy podvodů, krádeže a podobných ztrát jsou řešeny přímo bankovní institucí. FDIC nemá pravomoc v případě krádeže identity.

Zatímco banky jsou kryty FDIC, vklady v družstevních záložnách jsou zajištěny Národním fondem pojištění vkladů družstevních záložen (NCUSIF). Fond je regulován Národní správou družstevních záložen (NCUA) a také pojistí jednotlivé účty až do výše 250 000 dolarů.