POKUTA 400 000 EUR PRO GOLDENBURG GROUP, MATEŘSKOU SPOLEČNOST TOPFOREX

Goldenburg Group Ltd, pod jejíž hlavičkou operuje TopForex, čelí pokutě 400 000 eur od Kyperské komise pro cenné papíry a burzy (CySEC). Komise tuto sankci uvalila na základě závažných nedostatků ve splnění regulačních povinností ze strany společnosti.

Výše pokuty je odrazem nálezů CySECu z průzkumu firemních činností a byla stanovena s ohledem na význam, který je k takovým přestupkům přikládán.

CySEC vydala prohlášení, v němž zdůraznila, že Goldenburg Group nepoužila odpovídající strategie pro sledování svých pracovníků působících jako marketingoví agenti ve Slovinsku.

Rozhodnutí CySECu je podloženo konstatováním porušení různých ustanovení zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2017 a nařízení (EU) 1286/2014 týkajícího se klíčových informačních dokumentů pro balíčkové maloobchodní a na pojištění založené investiční produkty (PRIIPs).

Zvláštní pozornost CySEC věnovala skutečnosti, že Goldenburg Group nezavedla účinné postupy na zabránění konfliktu zájmů, který by mohl negativně ovlivnit její klienty. Firma nesplnila svou povinnost identifikovat, předcházet a řídit konflikty zájmů mezi svými zaměstnanci a zákazníky ve Slovinsku.

Navíc CySEC kritizovala společnost za to, že nesloužila v nejlepším zájmu svých klientů při poskytování investičních služeb. Informace poskytnuté zákazníkům ve Slovinsku byly zavádějící a Goldenburg Group nesledovala, zda její zaměstnanci poskytující investiční rady mají potřebné znalosti.

Broker navíc nesplnil povinnost informovat dohledový orgán ve Slovinsku o umístění klíčových informačních dokumentů (KID) na své webové stránky, jak vyžaduje slovinské národní právo. Goldenburg Group navíc ve svých klíčových informačních dokumentech vynechala zásadní regulační informace.

Předseda CySEC, Dr. George Theocharides, prohlásil: “CySEC jakékoliv pochybení dohlížených subjektů bere vážně a je odhodlán ukončit nezákonné operace, aby posílil ochranu investorů a zodpovědný růst investičního sektoru. Ukládání administrativních pokut je klíčový nástroj, který používáme k omezení nezákonné činnosti, a budeme pokračovat v akci proti CIF, které nesplňují na ně kladené povinnosti. CIF je třeba, aby plně dodržovaly své regulační povinnosti, s důrazem na posílení jejich funkce dohledu pro ochranu investorů.”

Tato nedávná regulační akce přichází více než dva roky po tom, co CySEC uzavřela dohodu s Goldenburg Group a nařídila společnosti zaplatit 270 000 eur za porušení regulace.

Společnost, která provozuje několik obchodních značek – včetně topforex.com, fxglobal.com, tradecentrum.com a toptrader.eu – porušila řadu předpisů EU v období od ledna 2018 do října 2020. Toto zahrnovalo články týkající se konfliktu zájmů, obecných principů a informací klientům, hodnocení vhodnosti pro klienty, povinností investičních firem při jmenování vázaných agentů a podmínek pro marketing, distribuci nebo prodej CFD maloobchodním klientům.