Slovníček pojmů

Nákupní cena (Ask Price, Buy Price)
Cena, za kterou obchodníci nakupují základní měnu a prodávají vedlejší (ukazuje cenu nabídky, tj. nejlepší cenu, za kterou můžete kontrakt nakoupit).

Aussie
Hovorový výraz pro měnový pár AUD/USD.

Základní měna (Base Currency)
Základní měna je první měna uváděná v měnovém páru (v páru EUR/USD je základní měnou EUR). Základní měna vždy udává měnu obchodu, zisk nebo ztráta se vypočítá v druhé měně.

Medvědí trh (Bear Market)
Období poklesu cen.

Prodejní cena (Bid Price, Sell Price)
Cena, za kterou obchodníci prodávají základní měnu a nakupují vedlejší (ukazuje cenu poptávky). Je to tedy nejlepší cena, za kterou můžete kontrakt prodat.

Býčí trh (Bull Market)
Období růstu cen.

Cable
Hovorový výraz pro měnový pár GPB/USD.

Vedlejší měna (Counter Currency)
Vedlější měna je v měnovém páru vždy uváděna jako druhá. Například v páru EUR/USD je vedlejší měnou USD.

Křížový kurz (Cross Rate)
Je obchodování dvojice měn, z nichž ani jedna není USD. Pokud jednou z měn je USD nazýváme tuto dvojici měn jako tzv. měnový pár.

Měnový pár (Currency Pair)
Dvojice měn se nazývá měnový pár, pokud jednou obchodovanou měnou je USD, jinak se používá výraz křížový kurz. Při obchodu vždy platí, že jednu měnu nakupujete a druhou současně prodáváte.

Denní obchodování (Day Trading)
Otevřené pozice uzavřete ještě během obchodního dne, na konci obchodního dne tedy nemáte otevřené žádné pozice.

Fed
Fed je zkratka pro Federal Reserve tj. centrální bankovní systém USA – obdoba naší ČNB. Tento úřad vydává oznámení týkající se měnové politiky Spojených států, což může mít význámný dopad na Forex trh.

Forex
Forex, také FX, vznikl spojením slov Foreign Exchange. Je to trh s měnami, kdy jednu měnu nakupujete a druhou prodáváte. Více o Forexu.

Fundamentální analýza (Fundamental Analysis)
Tento typ analýzy cen se zaměřuje především na makroekonomické údaje, které mají dopad na kurz měny.

Jištění proti ztrátě (Hedging)
Je jištění proti kolísání měnového kurzu tím, že otevřeme více pozic současně, kde pozice vzájemně minimalizují risk mezi sebou.

Kiwi
Hovorový výraz pro měnový pár NZD/USD.

Páka (Leverage)
Finanční páka vám umožní s menším kapitálem obchodovat větší objemy. Tento nástroj vám umožní zvýšit váš potenciální zisk, současně ale i zvyšuje riziko obchodu.

Dlouhá pozice (Long Position)
Pokud je obchodník v dlouhé pozici znamená to, že otevřel pozici koupí měny, u které doufá v růst (nízko koupit, vysoko prodat).

Loonie
Hovorový výraz pro měnový pár USD/CAD.

Lot
Je základní obchodní jednotka. Standardní lot je tvořen 100 000 jednotek základní měny, mini lot tvoří 10 000 jednotek a micro lot 1 000 jednotek. Standardní obchodní objem na eToro’s je mini lot.

Margin
Minimální vklad, který musíte mít pro danou transakci na účtu. Obchodování Forexu na margin zvyšuje vaši kupní sílu, současně ale také zvyšuje vaše ztráty.

Bod (Pip)
Bod je nejmenší možný přírůstek hodnoty měny. Obvykle čtvrtá číslice za desetinou čárkou, (výjimku tvoří měnový pár USD/JPY) tzn. změna kurzu o 0,0001 znamená jeden bod.

Cenový trend (Price Trend)
Pohyb měny určitým směrem, například býčí nebo medvědí trend. Obchodníci se díky trendu snaží maximalizovat své zisky.

Kurz (Rate)
Cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné měny.

Rizikový kapitál (Risk Capital)
Obchodník by měl investovat částku, na které není existenčně závislý a jejíž potenciální ztrátu si může dovolit.

Krátká pozice (Short Position)
Pokud je obchodník v krátké pozici, znamená to, že předpokládá pokles hodnoty měny (vysoko nakoupit, nízko prodat).

Spread
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Stop Loss
Obchodní příkaz stop loss automaticky uzavře pozici pokud se ceny vydají proti vaší pozici, a tak Vás ochrání před vyšší ztrátou.

Swissy
Hovorový výraz pro měnový pár USD/CHF.

Realizovat zisk (Take Profit)
Obchodní pokyn, který automaticky uzavře pozici na určité ceně podle požadované výše zisku, kterou nastavil obchodník. Tento příkaz můžete pro zrealizování vašich zisků použít i Vy.

Technická analýza (Technical Analysis)
Technická analýza se především zaměřuje na rozbor grafů, při tomto typu analýzy se předpokládá, že budoucí pohyb měny může být do jisté míry předvídatelný z historických pohybů ceny.